مهندسی بافت قلب

 • پچ قلبی پرینت سه بعدی ژلاتین/ شیشه زیست فعال

  مناسب جهت درمان سکته قلبی
  ثبت سفارش
 • پچ قلبی نانوالیاف ژلاتین/ کربن


  مناسب جهت درمان سکته قلبی
  ثبت سفارش
 • پچ قلبی پرینت سه بعدی آلجینات/ اکسید گرافن

  مناسب جهت درمان سکته قلبی
  ثبت سفارش