مهندسی بافت استخوان

 • داربست پلی هما/ژلاتین/اکسید گرافن

  مناسب جهت ترمیم ضایعات استخوانی ثبت سفارش
 • داربست استئوکانداکتیو کلاژن/ کلسیم فسفات

  مناسب جهت ترمیم ضایعات استخوانی
  ثبت سفارش
 • داربست آلجیناتی حاوی بیوسرامیک زیست فعال دوپ شده با سریم

  مناسب جهت ترمیم ضایعات استخوانی
  ثبت سفارش
 • داربست آلجیناتی حاوی شیشه زیست فعال 45S5

  مناسب جهت ترمیم ضایعات استخوانی ثبت سفارش
 • داربست پرینت سه بعدی ژلاتین / شیشه زیست فعال

  مناسب جهت ترمیم ضایعات استخوانی ثبت سفارش
 • داربست ژلاتینی حاوی شیشه زیست فعال دوپ شده با استرانسیوم

  مناسب جهت ترمیم ضایعات استخوانی ثبت سفارش
 • پودر شیشه زیست فعال 45S5

  مناسب جهت ترمیم ضایعات استخوانی
  ثبت سفارش
 • پودر هیدروکسی آپاتیت استخراج شده از استخوان ران گاو

  مناسب جهت کاربرد های متنوع پزشکی، بهداشتی و غذایی ثبت سفارش