مهندسی بیومتریال و بافت
  • الکتروریسی انواع زیست مواد جهت کاربرد های مهندسی بافت
  • ساخت انواع داربست­ های  مهندسی بافت
  • ساخت جوهر زیستی بصورت اختصاصی و سفارشی
  • سنتز انواع پودر شیشه‌ زیست‌فعال
  • سنتز اکسید گرافن
  • انواع پوشش دهی روی داربست ها